ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ

Αυτόματο σύστημα μαζικής ανταπόκρισης

  • Automated Batch Retort System

    Αυτόματο σύστημα μαζικής ανταπόκρισης

    Η τάση της επεξεργασίας τροφίμων είναι η απομάκρυνση από μικρά δοχεία ανταπόκρισης σε μεγαλύτερα κελύφη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των προϊόντων. Μεγαλύτερα σκάφη συνεπάγονται μεγαλύτερα καλάθια που δεν μπορούν να χειριστούν χειροκίνητα. Τα μεγάλα καλάθια είναι απλά πολύ ογκώδη και πολύ βαριά για να μετακινηθεί ένα άτομο.