ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ

Ανταπόκριση Steam & Air

  • Steam& Air Retort

    Ανταπόκριση Steam & Air

    Προσθέτοντας έναν ανεμιστήρα με βάση την αποστείρωση με ατμό, το μέσο θέρμανσης και τα συσκευασμένα τρόφιμα βρίσκονται σε άμεση επαφή και αναγκαστική μεταφορά, και επιτρέπεται η παρουσία αέρα στον αποστειρωτή. Η πίεση μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία. Ο αποστειρωτής μπορεί να ορίσει πολλαπλά στάδια σύμφωνα με διαφορετικά προϊόντα διαφορετικών συσκευασιών.