ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ

Ψεκασμός νερού και περιστροφικό αποστακτήριο

  • Water Spray And Rotary Retort

    Ψεκασμός νερού και περιστροφικό αποστακτήριο

    Το περιστροφικό αποστειρωτικό σπρέι νερού χρησιμοποιεί την περιστροφή του περιστρεφόμενου σώματος ώστε το περιεχόμενο να ρέει στη συσκευασία. Θέρμανση και ψύξη από τον εναλλάκτη θερμότητας, έτσι ώστε ο ατμός και το νερό ψύξης να μην μολύνουν το προϊόν και δεν χρειάζονται χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού. Το επεξεργασμένο νερό ψεκάζεται στο προϊόν μέσω της αντλίας νερού και τα ακροφύσια κατανέμονται στον αποστακτήρα για να επιτευχθεί ο σκοπός της αποστείρωσης. Ο ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας και πίεσης μπορεί να είναι κατάλληλος για μια ποικιλία συσκευασμένων προϊόντων.