ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ

Ανάκτηση ενέργειας ανάκτησης

  • Retort Energy Recovery

    Ανάκτηση ενέργειας ανάκτησης

    Εάν η ανταπόκρισή σας εκπέμπει ατμό στην ατμόσφαιρα, το σύστημα ανάκτησης ενέργειας με αυτόματο κλίβανο DTS θα μετατρέψει αυτήν την αχρησιμοποίητη ενέργεια σε χρησιμοποιήσιμο ζεστό νερό χωρίς να επηρεάσει τις απαιτήσεις καυσαερίων FDA / USDA Αυτή η βιώσιμη λύση μπορεί να εξοικονομήσει πολλή ενέργεια και να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας τις εκπομπές των εργοστασίων.