ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ

Βύθιση νερού και περιστροφική αντεπιστροφή

  • Water Immersion And Rotary Retort

    Βύθιση νερού και περιστροφική αντεπιστροφή

    Ο περιστροφικός αποστακτήρας εμβάπτισης με νερό χρησιμοποιεί την περιστροφή του περιστρεφόμενου σώματος για να κάνει το περιεχόμενο να ρέει στη συσκευασία, εν τω μεταξύ να οδηγήσει το νερό επεξεργασίας για να βελτιώσει την ομοιομορφία της θερμοκρασίας στο αποστακτήριο. Το ζεστό νερό προετοιμάζεται εκ των προτέρων στη δεξαμενή ζεστού νερού για να ξεκινήσει η διαδικασία αποστείρωσης σε υψηλή θερμοκρασία και να επιτευχθεί η γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας, μετά την αποστείρωση, το ζεστό νερό ανακυκλώνεται και αντλείται πίσω στη δεξαμενή ζεστού νερού για την επίτευξη του σκοπού εξοικονόμησης ενέργειας.