ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ

Ανταπόκριση βύθισης νερού

  • Water Immersion Retort

    Ανταπόκριση βύθισης νερού

    Το ρεπόρ εμβάπτισης νερού χρησιμοποιεί τη μοναδική τεχνολογία εναλλαγής ροής υγρού για να βελτιώσει την ομοιομορφία της θερμοκρασίας μέσα στο δοχείο αντεπιστροφής. Το ζεστό νερό προετοιμάζεται εκ των προτέρων στη δεξαμενή ζεστού νερού για να ξεκινήσει η διαδικασία αποστείρωσης σε υψηλή θερμοκρασία και να επιτευχθεί η γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας, μετά την αποστείρωση, το ζεστό νερό ανακυκλώνεται και αντλείται πίσω στη δεξαμενή ζεστού νερού για την επίτευξη του σκοπού εξοικονόμησης ενέργειας.