ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ

Πιλοτική ανταπόκριση

  • Pilot Retort

    Πιλοτική ανταπόκριση

    Το πιλοτικό απόσταγμα είναι ένα πολυλειτουργικό αποστειρωτικό δοκιμής, το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει μεθόδους αποστείρωσης όπως ψεκασμός (ψεκασμός νερού, καταρράκτης, πλευρικός ψεκασμός), εμβάπτιση νερού, ατμός, περιστροφή κ.λπ. Μπορεί επίσης να έχει οποιονδήποτε συνδυασμό πολλαπλών μεθόδων αποστείρωσης να είναι κατάλληλος για τα νέα εργαστήρια ανάπτυξης προϊόντων των κατασκευαστών τροφίμων, τη διαμόρφωση διαδικασιών αποστείρωσης για νέα προϊόντα, τη μέτρηση της τιμής FO και την προσομοίωση του περιβάλλοντος αποστείρωσης στην πραγματική παραγωγή.