ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ

Σύστημα κάθετης αντεπιστροφής χωρίς χάλυβα

  • Vertical Crateless Retort System

    Σύστημα κάθετης αντεπιστροφής χωρίς χάλυβα

    Η γραμμή αποστείρωσης με συνεχείς ανυποχώρητες ανταπόκριση έχει ξεπεράσει διάφορα τεχνολογικά εμπόδια στη βιομηχανία αποστείρωσης και προωθεί αυτή τη διαδικασία στην αγορά. Το σύστημα έχει υψηλό τεχνικό σημείο εκκίνησης, προηγμένη τεχνολογία, καλό αποτέλεσμα αποστείρωσης και απλή δομή του συστήματος προσανατολισμού κονσερβών μετά την αποστείρωση. Μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση συνεχούς επεξεργασίας και μαζικής παραγωγής.