ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ

Στρώμα

  • Layer

    Στρώμα

    Το διαχωριστικό στρώματος παίζει το ρόλο της απόστασης όταν τα προϊόντα φορτώνονται στο καλάθι, αποτρέπει αποτελεσματικά το προϊόν από τριβή και ζημιά στη σύνδεση κάθε στρώματος στη διαδικασία στοίβαξης και αποστείρωσης.