ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ

Εταιρική κουλτούρα

Εταιρική κουλτούρα

Εταιρική κουλτούρα

C30A1878

- Για να γίνετε πάροχος υπηρεσιών πρώτης κατηγορίας στον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού και του ελέγχου

Το πνεύμα της επιχείρησης

- Καινοτομία και πρόοδος

Εταιρική αποστολή

- Συνεχίστε να δημιουργείτε αξία για τους πελάτες

Βασικές αξίες

- Ακεραιότητα, win-win, ρεαλισμός, αφοσίωση

Η κοινωνική ευθύνη

- Είναι προσανατολισμένο στον άνθρωπο, προέρχεται από την κοινωνία και εξυπηρετεί την κοινωνία

Η εταιρεία μας θεωρεί ότι η πώληση δεν είναι μόνο για να κερδίσει κέρδος, αλλά και να διαδώσει τον πολιτισμό της εταιρείας μας στον κόσμο.