ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΗ

Συνεχής υδροστατικός αποστειρωτής

  • Continuous hydrostatic sterilizer system

    Σύστημα συνεχούς υδροστατικού αποστειρωτή

    Το σύστημα συνεχούς υδροστατικού αποστειρωτή έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών. Ολόκληρη η διαδικασία παραγωγής, από την προμήθεια πρώτων υλών έως τον τεχνικό σχεδιασμό, την παραγωγή διεργασιών, τη διαχείριση ποιότητας και την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, καθοδηγείται, επιβλέπεται και εκπαιδεύεται από επαγγελματίες μηχανικούς. Η εταιρεία μας εισάγει προηγμένη τεχνολογία και επαγγελματικά ταλέντα από την Ευρώπη. Το σύστημα έχει τα χαρακτηριστικά της συνεχούς εργασίας, της μη επανδρωμένης λειτουργίας, της υψηλής ασφάλειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.